Program stranke

PROGRAM STRANKE

Agrameri – Nezavisna lista

Program i nužni koraci za 2021, 2025 i 2030. Godinu.

Primarni zadatak je krizni menadžment.

Zadatci su:

 1. Urbana obnova počevši od Gornjeg i Donjeg grada
 2. Iskorištavanje urbanih potencijala područja urbane preobrazbe:
 • Gredelj
 • Zagrepčanka
 • Obala Save
 • Stadion Maksimir
 • Radnička
 • Velesajam
 1. Funkcionalni komunalni sustav, obnova vodovoda, odvodnje, javnog i individualnog prometa
 2. Zagreb kao europski centar znanosti kulture i umjetnosti
 3. Zagreb kao grad sa transparentnom i održivom gradskom upravom u službi svih građana
 4. Socijalna politika za djecu s posebnim potrebama tri glavne skupine (potencijalne, prolazne i trajne) i s teškoćama u razvoju (mentalna retardacija, tjelesne teškoće, problemi u ponašanju, poteškoće u učenju i višestruke teškoće i oštećenja)
 5. Socijalna politika za umirovljenike
 6. Sport: odvajanje neprofesionalnog od profesionalnog sporta kroz strateške cjeline
 • Program javnih potreba
 • Financije
 • Marketing i mediji
 • Sportski objekti – infrastruktura
 1. OPG: naglasak na mikro i malo poduzetništvo u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji (hrvatskim proizvodima omogućiti prodaju u školama i vrtićima)