Osobe sa invaliditetom

PROGRAM ZA OSOBE S INVALIDITETOM, DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I NJIHOVE OBITELJI

Agrameri – nezavisna lista

SAŽETAK

 1. Otvaranje jedinstvenog centra za podršku
 • Mobilnost
 • Podrška u samostalnom življenju
 • Podrška obiteljima
 • Podrška u obrazovanju
 1. Gradnja i rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) centara za obrazovanje i rehabilitaciju djece s teškoćama u razvoju/mladih s teškoćama u razvoju

Obrazloženje

 1. Jedinstveni centar

Osobe s invaliditetom su one koje imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja, koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu spriječiti njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi sa drugima (Konvencija o pravima osoba s invaliditetom).

Prema Konvenciji, invaliditet nije samo oštećenje koje osoba ima, nego je rezultat interakcije oštećenja osobe (koje nije samo tjelesno oštećenje kao najvidljivije) i okoline. Drugim riječima, društvo je to koje svojom neprilagođenošću stvara invaliditet, ali ga isto tako kroz tehničke prilagodbe prostora, osiguranje pomagala i drugih oblika podrške može ukloniti.

U tom smislu na prijedlog Agramera – Nezavisna lista, Grad Zagreb može osigurati potpunu ili u najvećoj mjeri podršku kroz osnivanje JEDINSTVENOG CENTRA za podršku. Navedeni centar imao bi za zadaću detektirati, mapirati te otkloniti u najvećoj mjeri prepreke koje sprječavaju učinkovito sudjelovanje osoba s invaliditetom/djece s teškoćama u razvoju u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima.

 • Mobilnost: kako bi osobe s invaliditetom imale brži i jednostavniji pristup uslugama, Grad Zagreb može sve usluge osigurati kroz Jedinstveni centar. Problem osoba sa invaliditetom su usluge koje su dostupne na različitim razinama i uredima. Kao podrška za mobilnost grad treba detektirati sve nepristupačnosti i krenuti u otklanjanje barijera.

Prijedlog: grad može kroz Jedinstveni centar inicirati povoljnije, sigurnije i trajno rješenje iscrtavanjem pješačkih prijelaza za koje postoje preduvjeti.

 • Podrška u samostalnom življenju: u skladu s odredbama Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom, Konvencijom UN-a o pravima djeteta te Europske konvencije o ljudskim pravima, države članice EU dužne su provesti mjere za poticanje prijelaza sa institucionalnih usluga na usluge zajednice. Članak 19. Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom povezan je s deinstitucionalizacijom kojim se utvrđuje pravo na nezavisan život .

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući, osnivača Grada Zagreba, koja pruža usluge njege i fizikalne terapije nije dostupna svima kojima je potrebna. Usluga može biti dostupna u Jedinstvenom centru. Podrška stručnog tima liječnika, specijalista i terapeuta utvrđuje individualne potrebe svake osobe s invaliditetom evidentirane pri Jedinstvenom centru te osigurava podršku neovisnom življenju.

 • Podrška obiteljima: Svijest da svaka obitelj u kojoj odrasta dijete s teškoćama, na mnoge načine prelazi svoje granice u emocionalnom, socijalnom i financijskom aspektu obiteljskog života čija je posljedica da roditelji ostaju bez zaliha svoje energije. Posebna skupina su roditelji njegovatelji. Provedenim istraživanjem 2019. godine (autori: Lana Lučić i Sabina Lončar) utvrđeno je kako su roditelji njegovatelji koristili 0,3 dana bolovanja. Ne znači da su isti najzdravija skupina, već kako izostankom podrške ne mogu sebi priuštiti bolovanje, jer bi u protivnom njihovo dijete bilo smješteno u instituciju, obzirom da ih u njihovom poslu pružanja njege i pomoći djetetu nema tko drugi zamijeniti. Navedeno postupanje nije u skladu s pravima navedene djece.

Prijedlog Agrameri – Nezavisna lista je da grad posebno u takvim situacijama može osigurati pomoć druge osobe putem Jedinstvenog centra preko Ustanove za zdravstvenu njegu u kući.

 • Podrška u obrazovanju: osiguravanje financijskih sredstava za navedene usluge kako bi djeca s teškoćama u razvoju imala dostupno kvalitetno obrazovanje u ravnopravnoj osnovi s drugom djecom, bez diskriminacije.

Stav Agrameri – Nezavisna lista je poduzimanje konkretnih koraka: “Obaveza nam je omogućiti svakom djetetu obrazovanje, sukladno njihovim mogućnostima s ciljem da svako dijete iskoristi svoje potencijale”.

 1. Gradnja i rekonstrukcija

Grad kao osnivač brojnih obrazovnih i rehabilitacijskih ustanova ima obavezu osiguranja pristupačnosti za osobe smanjene pokretljivosti. Grad ne ulaže u postojeće objekte, a brojne školske ustanove nemaju mogućnost primiti djecu s teškoćama u razvoju poradi ne osiguranja mjera pristupačnosti.

Agrameri – Nezavisna lista zalagat će se i provesti mapiranje te utvrditi koje prilagodbe su potrebne u svakoj školi i krenuti u otklanjanje barijera, odnosno osiguravanje pristupačnosti kako bi navedenim osobama osigurao temeljna ljudska prava.