Kandidacijska lista za gradsku skupštinu

AGRAMERI - NEZAVISNA LISTA
Nositelj kandidacijske liste: GORAN JELIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

1. GORAN JELIĆ; HRVAT; ZAGREB, I. TROKUT 12; rođ. 22.11.1971.; OIB: 77565736025;
M
2. DALIBOR BOŽAN; HRVAT; ZAGREB, PAŠMANSKA ULICA 37; rođ. 11.10.1969.; OIB:
75156360068; M
3. ZVONIMIR BILIĆ; HRVAT; ZAGREB, HORVAĆANSKA CESTA 21; rođ. 22.09.1971.;
OIB: 65894543589; M
4. ALEKSANDRA BAKOVIĆ; HRVATICA; ZAGREB, ULICA ANTUNA ŠOLJANA 10; rođ.
17.05.1978.; OIB: 82863410594; Ž
5. DRAGAN KOROLIJA-MARINIĆ; HRVAT; ZAGREB, ŠESTINJAK 6; rođ. 26.02.1964.;
OIB: 85415959916; M
6. ROMANA BRNABIĆ; HRVATICA; ZAGREB, KUPNEŠČICA 10; rođ. 04.03.1982.; OIB:
77551494947; Ž
7. ZORAN MALNAR; HRVAT; ZAGREB, ANIĆEVA ULICA 13A; rođ. 11.07.1983.; OIB:
56983643592; M
8. GABRIELA KOVAČEVIĆ; HRVATICA; SESVETE, KOBILJAČKA CESTA 73; rođ.
23.06.1991.; OIB: 02288961261; Ž
9. JOSO MARTINOVIĆ; HRVAT; ZAGREB, JAGODNJAK 20; rođ. 19.02.1945.; OIB:
26005924373; M
10. IVANA ŠOLIĆ; HRVATICA; KUPINEČKI KRALJEVEC, KRALJEVEČKI BRIJEGI 60; rođ.
30.04.1982.; OIB: 66692011543; Ž
11. ŽELJKO HAMP; HRVAT; ZAGREB, ULICA IVICE DRMIĆA 16; rođ. 15.10.1966.; OIB:
16555720973; M
12. DIANA PAVIČIĆ KEFURT; HRVATICA; ZAGREB, KUSTOŠIJANSKA ULICA 208; rođ.
12.03.1969.; OIB: 68182252405; Ž
13. NENAD STANKOVIĆ; HRVAT; ZAGREB, NOVOSELSKI ODVOJAK I. 5; rođ.
23.05.1970.; OIB: 67236296285; M
14. ELMA KORAJLIĆ; BOŠNJAKINJA; ZAGREB, KOZARI BOK I. ODVOJAK 17; rođ.
28.01.1997.; OIB: 56904227808; Ž
15. DAVOR ERVAČANIN; HRVAT; ZAGREB, ULICA MARIJE RADIĆ 14; rođ. 15.01.1980.;
OIB: 14020984254; M
16. INA TOMLJANOVIĆ DUJIĆ; HRVATICA; ZAGREB, HRASTIK 14; rođ. 11.10.1961.; OIB:
04815908304; Ž17. MARIO DUŠAK; HRVAT; ZAGREB, JURJA VES 43; rođ. 31.05.1966.; OIB:
32717311439; M
18. TAMARA PAULIN; HRVATICA; ZAGREB, RUDEŠKA CESTA 18; rođ. 14.06.1989.; OIB:
00984112061; Ž
19. DARKO DRAGŠIĆ; HRVAT; ZAGREB, BALOKOVIĆEVA ULICA 35; rođ. 12.06.1965.;
OIB: 44770347681; M
20. STELLA RAKIĆ; HRVATICA; ZAGREB, BALOKOVIĆEVA ULICA 35; rođ. 14.10.1997.;
OIB: 23716423194; Ž
21. NIKOLA SAMBOLIĆ; HRVAT; ZAGREB, ZMAJANSKA ULICA 21; rođ. 17.08.1982.; OIB:
21311080808; M
22. BEA HRUP; HRVATICA; ZAGREB, BABURIČINA ULICA 17; rođ. 14.12.1996.; OIB:
76349582464; Ž
23. DANIEL MLAĐENOVIĆ; HRVAT; ZAGREB, ULICA GRADA MAINZA 26; rođ.
28.07.1979.; OIB: 57681473449; M
24. IVA BELIĆ; HRVATICA; ZAGREB, BUKOVAČKA CESTA 191; rođ. 21.12.1992.; OIB:
10727212119; Ž
25. SINIŠA SIMON; HRVAT; ZAGREB, VRGADSKI PUT 4; rođ. 12.02.1966.; OIB:
44650189040; M
26. PAULA ŠEOVIĆ; HRVATICA; ZAGREB, PREKRATOVA ULICA 39; rođ. 26.02.2001.;
OIB: 60970848396; Ž
27. ŽELJKO STUPALO; HRVAT; ZAGREB, SAVSKI GAJ II. 25; rođ. 09.01.1961.; OIB:
31314097462; M
28. SANJICA STIPANDIĆ; HRVATICA; ZAGREB, VELENJSKA ULICA 29; rođ. 24.07.1968.;
OIB: 09049468756; Ž
29. MARKO BABIĆ; HRVAT; SESVETE, ULICA IVANA BRKANOVIĆA 8; rođ. 13.11.1976.;
OIB: 73006996778; M
30. SARA LUKAČ; HRVATICA; ZAGREB, LANIŠTE 5A; rođ. 19.10.1996.; OIB:
77672246079; Ž
31. MARIJAN LACKOVIĆ; HRVAT; ZAGREB, ANIĆEVA ULICA 10A; rođ. 11.01.1968.; OIB:
48422696969; M
32. MARICA TOMIĆ; HRVATICA; HRVATSKI LESKOVAC, DOLENICA 65; rođ. 08.01.1970.;
OIB: 74776724234; Ž
33. DAMJAN SEDIĆ; HRVAT; ZAGREB, VRHOVČEV VIJENAC 25; rođ. 18.10.1974.; OIB:
34420744260; M
34. LAHORKA IVANEK; HRVATICA; ZAGREB, RIM 58; rođ. 22.09.1971.; OIB:
53105718822; Ž
35. IVAN TOMIĆ; HRVAT; HRVATSKI LESKOVAC, DOLENICA 65; rođ. 21.08.1968.; OIB:
89731806848; M
36. STELA ĐONLIĆ; HRVATICA; ZAGREB, PREKRATOVA ULICA 39; rođ. 30.03.1979.;
OIB: 90230090740; Ž
37. MARIO STIPANDIĆ; HRVAT; ZAGREB, VELENJSKA ULICA 29; rođ. 19.01.1966.; OIB:
94067757664; M
38. MIRZETA KISELJAK; NEPOZNATA; ZAGREB, PREKRATOVA ULICA 39; rođ.
18.07.1986.; OIB: 78098921191; Ž
39. HRVOJE ŠMULJIĆ; OSTALO; ZAGREB, OŽUJSKA ULICA 3; rođ. 26.10.1982.; OIB:
38213483691; M
40. GORDANA MATEJAŠ; HRVATICA; ZAGREB, KUSTOŠIJSKI VENEC 124; rođ.
10.01.1961.; OIB: 94867519112; Ž
41. DRAGAN BOJADŽIJA; HRVAT; ZAGREB, BABURIČINA ULICA 21; rođ. 21.12.1968.;
OIB: 01796379367; M
42. MARIJA STIPANDIĆ; HRVATICA; ZAGREB, VELENJSKA ULICA 29; rođ. 22.03.1943.;
OIB: 62185785141; Ž
43. MARIJAN STILINOVIĆ; HRVAT; ZAGREB, ULICA BOŽIDARA RAŠICE 1; rođ.
11.03.1961.; OIB: 54068655844; M
44. TOMISLAV BOŠNJAK; HRVAT; ZAGREB, REMETINEČKA CESTA 13; rođ. 11.12.1977.;
OIB: 19870903657; M
45. DARKO GROZAJ; HRVAT; ZAGREB, LASTOVSKA ULICA 11; rođ. 27.10.1974.; OIB:
07504874975; M46. BORIS KOLAK; NEPOZNATA; ZAGREB, GRUŠKA ULICA 18; rođ. 21.06.1983.; OIB:
61598867344; M
47. VINKA ŠANTAK; HRVATICA; ZAGREB, PODBREŽJE VIII. 25; rođ. 04.04.1975.; OIB:
77607355790; Ž

Agrameri kandidacijska lista