Trg Otokara Keršovanija zapuštenost parka i odvoda

Trg Otokara Keršovanija nalazi se sjeverno od Kvatrića, prostor koji se nalazi u centru Grada, koji treba biti oaza mira, tišine, lijepog i prostor za bijeg od gradske gužve. Trg u ovom trenutku čini jednu zapuštenu cjelinu bez smisla i bez svrhe.

Kao mnogi parkovi i pristupni putevi i ceste u gradu Zagrebu neredovitim održavanjem propadaju, čine kvartovsko ruglo i uzrokuju štetu. Na cestama se izlijeva voda, gdje postoji opasnost poplave za suterenske stanove koji se nalaze u blizini i uništenje podruma zgrada.

Trg Otokara Keršovanija odvodi Agrameri NL  Trg Otokara Keršovanija park Agrameri NL

Boljka je, kako smo naveli cijeloga Grada u odvodnim kanalima i rubnjacima koji propadaju poradi nebrige, nekvalitete, nestručnosti i neodržavanja.

Na ovom jednom primjeru moramo svi učiti. Izgradnja odvodnih kanala ne smije biti napravljena šlampavo kroz priučena poduzeća. Poduzeća koja rade odvode i dovode, koja se jave na javni natječaj moraju kroz ugovore garantirati kvalitetu, stručnost i preciznost za izvršene radove. Komunalna aktivnost mora biti kvalitetna, učinkovita i redovna.

Prijedlog Agrameri - nezavisna lista:

Urediti rubnjake uz zasađene grmove koje treba redovno održavati.

Odvodni kanali su uništeni i treba ih zamijeniti, kroz komunalne aktivnosti čistiti, kontrolirati, po istrošenosti istih imati zalihe kako bi se odmah zamijenili, ne čekati novu raspravu i prijedloge u mjesnim odborima, javni natječaj i tek onda izvršenje radova.

Što se tiče samoga parka postaviti kamere kako bi se spriječila devastacija sadržaja.

Redovno održavanje parka mora biti prioritet.

Izgradnja Višeosjetilnog parka koji je prilagođen potrebama slijepih i slabovidnih osoba, te osoba s invaliditetom.

Posaditi odabrano bilje koje djeluje na osjetila i to opipom, okusom, mirisom, sluhom i njuhom. Biljke bi bile odabrane jer se ističu nekom značajkom: strukturom lista ili kore, mirisom.

Trg Otokara Keršovanija i park činile bi i skulpture koje bi služile za smjerokaz. Svi objekti, uređaji te bilje obilježeni bi bili natpisima s Braille-ovim pismom.

 

Na taj način omogućili bi našim sugrađanima koji su slijepi, slabovidni i imaju invaliditet u centru Grada mjesto za druženje.

Prije izgradnje Višeosjetilnog parka na lokaciji trg Otokara Keršovanija naši sugrađani bi kroz javnu raspravu dali svoje mišljenje i prijedloge.

Trg Otokara Keršovanija Agrameri nezavisna lista